Sākums
  Ziņas
  Video
  Karte
 
 
main_foto
 
 


Esiet
 sveicināti


Augstrozes ev. lut. baznīcas
 
mājas lapā! 
Ziemassvētku dievkalpojumi 24.decembrī:
plkst. 15:00 (īpaši tiek aicinātas ģimenes ar bērniem),
plkst. 17:00,
plkst. 19:00.
 
 
Tavs dvēseles atspulgs mīlestībā
(Vēstule II Adventa svētdienā)

Aizdedzot otro svecīti zaļi smaržojošajā Latvijas priežu, egļu un kadiķu vainagā, roka nedaudz ietrīsas, jo sveces liesmiņas tagad ir divas! To samirdzēšanās mirklis saviļņo gaisu un tad jau rimti var sākties saruna. Katram, kas bijis viens, ir dota iespēja satikt otru. Arī pirmajai adventes svecītei šovakar ar Tavas rokas pieskārienu pasaule manīsies. kļūs gaišaka un labāka.

Vientulība ir svētība ne tikai, lai tu pabūtu viens ar sevi, savām domām un sapņiem, bet tā ir ceļš pie vel kādas sirds siltuma, kādas citas gaismas satikšanas, kas sāk iezīmēt vainaga apli. Tu esi piedalījies brīnuma radīšanā un sāc kādu būtisku sarunu mums katram šajā nodzīvotajā gadā, dzīves posmā vai pat visā mūža.

Tai mirklī kāds klusu pasaka: “Tu vairs neesi viens. Tu šai pasaulē nevari un nedrīksti dzīvot ar domu, ka mūzām degsi viens kā pirmā zvaigzne, kas iemirdzas vakaros debess pamalē. Visam, kas ar tevi notiek un arī tavai dzīvei ir otra puse. Skaistākais, ko Dievs tev dod, ir iespēja satikt vēl kādu pukstošu un siltu sirdi un dalīt savu mūžu ar otru cilvēku, neprasot, kas man par to būs. Tā ir kā iespēja spīdēt un degt divatā, padarīt šo tumšo laiku gaišāku un priecīgāku.”

Varbūt kādam tas šķitīs skumji un fatāli, tomēr arī uz savu mīļo aizgājušo tuvinieku kapa parasti aizdedzam divas sveces, uzliekam vismaz divus ziedus un arī šī it kā skumjā zīme jeb tradīcija apliecina, ka ieejot caur mūžības vārtiem tu nepaliksi viens. Tevi tur gaidīs. Un arī starp palicējiem būs vismaz viens, kura skumjas būs visdziļākās un atmiņas visspilgtākās. Tāpēc otrās sveces iedegšana iezīmē cerību par dzīvības nebeidzamo spēju atjaunoties, atdzimt un mūsu katra viena atbildību par otru.
Tā ir tavas dvēseles dzēseles atspulgs mīlestībā, kuru ieraudzīt var tikai satiekot otras mīlošas acis.

Normunds Beļskis
 


Fotoreporeportāžu no Baznīcu nakts pasākuma mūsu baznīcā skatieties šeit


Kultūras notikums “Baznīcu nakts” pulcējis ap 26 000 cilvēku visā Latvijā

Piektdien, 10.jūnija vakarā trešo gadu aizvadīts Latvijas kristīgo baznīcu kultūras notikums “Baznīcu nakts”, kas pulcējis 25 900 apmeklētāju. Neraugoties uz lietaino un vēso vakaru, visā Latvijā notikumam bija gatavojušās 190 baznīcas. Vakara gaitā visos novados tika aizvadīti 252 koncerti, novadītas vismaz 150 ekskursijas, 35 lekcijas par dažādām tēmām, vairāk nekā 50 radošās darbnīcas bērniem, 51 baznīcā organizēti Tezē dziedājumu lūgšanas.

Baznīcu nakti Rīgā apmeklēja 13 tūkstoši cilvēku, plaši apmeklējot ne tikai pilsētas centra un Vecrīgas baznīcas, bet aktīvi dodoties arī uz Pārdaugavu (īpaši Āgenskalnu), Brasu, Čiekurkalnu, Maskavas priekšpilsētu un Sarkandaugavu.

Arī novados, kur pasākums norisinājās otro reizi, atsaucība vērtējama kā augsta – kopējais apmeklētāju skaits Latvijas reģionos sasniedz 12 900 cilvēku. No Latvijas reģioniem visvairāk apmeklētāju bijis Kurzemē (5300) un Vidzemē (3200).

“Trešā Baznīcu nakts ir sekmīgi aizvadīta. Esam gandarīti par ikvienu apmeklētāju, kurš, neraugoties uz lietaino vakaru, devās atklāt daudzveidīgo baznīcu draudžu sarūpēto programmu. Novērojām, ka cilvēki tiecas meklēt nesteidzīgāku un personiskāk izjustu kultūras un garīgo vērtību pieredzi. Apmeklētāji atklāja, ka ir priecīgi apmeklēt baznīcas un vēlas nesteidzīgi kavēties notikuma gaisotnē. Jāsecina, ka daudzi viesi jau laikus pirms pasākuma ir izdomājuši, kuras baznīcas vēlas apskatīt, kuru koncertu klausīties, kur izbaudīt apceri klusumā. Vērtīgi, ka Baznīcu nakts ar katru gadu turpina veidot labu augsni kristīgo konfesiju un draudžu ekumeniskai sadarbībai mūsu valstī,” secina pasākuma idejas iniciators Latvijā Jurģis Klotiņš.

Esam pateicīgi visiem – māksliniekiem, mūziķiem, solistiem, aktieriem, draudžu mācītājiem, koordinatoriem un brīvprātīgajiem, kuri palīdzēja tapt šim īpašajam notikumam. Pasākums ir ieguvis atzinību no Latvijas konfesiju vadītājiem un tiek uzskatīts par nepieciešamu kā ikgadēju, baznīcas vienojošu iniciatīvu.

BAZNĪCU NAKTS NORISE REĢIONOS

Visās pasākuma norises vietās Kurzemē (57 baznīcās) kopumā apmeklētāju skaits pārsniedza 5000. Par vienu no lielākajiem Baznīcu nakts norises centriem arī šajā gadā Kurzemē kļuva Liepāja, kas pulcēja cilvēkus vienpadsmit dievnamos. Liepājā notiekošā pasākuma apmeklētāju skaits bija aptuveni 2200 cilvēku.

Savukārt Vidzemē atvērto baznīcu skaits bija otrs lielākais – 45 baznīcas, līdz ar to kļūstot par otru apmeklētāko reģionu – pasākumā piedalījās vairāk par 3200 cilvēkiem. Īpaši labi apmeklēts bija notikums luterāņu un katoļu baznīcās Valmierā, Cēsīs un Smiltenē.

Zemgalē par pasākuma norises centru var uzskatīt Jelgavu un Jelgavas novadu ar 10 baznīcām no kopējā dalībnieku skaita 22 baznīcām šajā Latvijas reģionā. Īpaši izceļamas arī apmeklētības ziņā ir Īles baznīca (ap 500 cilvēkiem vakara gaitā) un Lestenes baznīca Tukuma novadā, kura vakara gaitā pulcēja ap 100 apmeklētājiem. Kopējais Zemgales un Sēlijas reģiona apmeklējums sasniedza aptuveni 3200 interesentus, no tiem Sēlijā – gandrīz 1000 interesentu 14 baznīcās.

Latgalē 14 baznīcās kopējais apmeklētāju skaits Baznīcu nakts vakarā sasniedza 1500 cilvēku. Visvairāk apmeklētāju pulcējušas Augustovas Sv.Elizabetes katoļu baznīca Rugāju novadā un Balvu Vissvētākās Trīsvienības katoļu baznīca.

Par trešo Baznīcu nakti

Trešajā “Baznīcu naktī” piedalījās 190 baznīcas no visiem novadiem - Kurzemes, Zemgales, Sēlijas, Vidzemes, Latgales un Rīgas. Vakara gaitā līdz pat pusnaktij baznīcās notika koncerti, ekskursijas, pasākumi bērniem un laiks aizlūgumiem un apcerei klusumā. Baznīcu nakts programma arī šogad bija veidota, lai iepazītu kristīgo konfesiju baznīcu un klosteru garīgo un kultūras mantojumu.

„Baznīcu nakts” Latvijā notiek kopš 2014.gada, pulcējot vairāk nekā 140 dievnamus visā Latvijā. 2015.gadā pasākumu apmeklēja 30 tūkstoši cilvēku. Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai atceļoja no Austrijas, kur pirms nedaudz vairāk kā 10 gadiem notika pirmais šāds Kristīgās baznīcas konfesiju un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc tam pasākums notika arī Čehijā un Slovākijā. Kopš 2012. gada Baznīcu nakts notiek arī Tartu, Igaunijā. Pasākuma ieceri atbalsta Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji. Latvijā Baznīcu nakti organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa - Nodibinājums „Baznīcu Nakts fonds”.

Pateicamies un aicinām ziedot turpmākam darbam – “Baznīcu Nakts fonds”, Reģ.Nr. 40008214405, konta nr. LV14HABA0551037490653.

Informāciju sagatavoja:
Inese Knipše
Projekta “Baznīcu nakts” Komunikācijas vadītāja
e-pasts: baznicu.nakts@gmail.com
 
← Atpakaļ